KVALITNÍ SLUŽBA UZNÁVÁNÍ VĚŠTCI

  Zavolejte nám na  

906 55 00 22

  55 Kč/min  
Pokud víte, se kterým věštcem chcete mluvit, stiskněte 1. Pokud si chcete poslechnout prezentaci věštců, stiskněte 2. Pokud chcete kontaktovat prvního dostupního odborníka, stiskněte 3. 55 Kč/min
 
[@template.text.sidewidget]
Glosář

Glosář

Jaký je rozdíl mezi médiem a věštcom? A jak se liší věštění andělů od věštění tarotových karet? Teď Vám to prozradíme

Andělské proroctví

Andělské karty vyzařují pozitivní energii. Andělské karty mohou být podobné kartám bohyně, ale existují rozdíly. Andělské karty ukazují různé anděly a jejich zprávy, zatímco bohyně ukazují různé bohy a jejich zprávy. Proroctví se děje na andělské kartě tím, že žádá anděly, aby nahlédli do minulosti, přítomnosti, budoucnosti a poskytli radu a vedení.

Každá karta má zprávu, která může být potvrzením nebo nápadem osobě, o které proroctví jde. Naši hrdinové mají spoustu znalostí o různých kartách a jejich zprávách.

Andělské šeptání

Když médium nebo věštec přijme zprávu od andělů, nazývá se andělské šeptání. Andělé také přenášejí energii, pohodlí, podporu a odvahu. Andělské šeptání se vyskytuje během věštění. Různí andělé mají různé síly, takže různí andělé přenášejí různé informace.

Astrologie

Astrologie je tradiční nauka, která zkoumá souvislosti postavení planet, hvězd a vesmírných bodů s událostmi na Zemi. Název astrologie pochází z řeckého astron, hvězda, a logos, slovo, smysl, význam. Astrologie zkoumá datum narození osoby - astrolog zkoumá hvězdné znamení a místnost, ve které se nachází měsíc, když se člověk narodí. K sestavení horoskopu je třeba znát datum, přesný čas a místo narození.

Z polohy planet ve znameních a domech a jejich vzájemných úhlů, aspektů, se dá vyčíst povaha, osobnost, vztah k majetku, vzdělání, domovu, lásce, sexu, manželství, práci, kariéře, nadání, talent, směr vnitřního duchovního vývoje, zdravotní dispozice, možné životní lekce a zkoušky a mnoho dalších informací o úkolech a životním smyslu inkarnace duše v tomto životě. Astrolog navíc studuje pozice nebeských těl.

Astrologie se často používá k nalezení ideální doby pro různé aktivity. Naši astrologové Vám mohou pomoci, pokud chcete vědět, co Vám budoucnost může nabídnout. Mohou také pomoci, když se chcete dozvědět více o vaší hvězdné značce.

Automatické psaní

Je to metoda, která Vám umožňuje přijímat detailní vzkazy z duchovního světa. Automatické psaní můžete provádět prakticky s jakoukoli bytostí z duchovního světa. Je to báječný způsob, jak udržet a prohloubit vztah se svými zemřelými bližními, urovnat nedořešené spory a vyléčit zármutek. Automatické psaní Vám může pomáhat na vaší duchovní cestě. Můžete se svých strážných andělů zeptat na jméno a mnoho dalších informací.

Bílá magie

Bílá magie je práce s energií. Při zaměření se na léčení, nalezení lepší práce či na harmonický vztah, používá mág energii pro dobré účely a hovoříme o bílé magii. Cílem bílé magie je ochrana a léčení. Počátky bílé magie sahají až do dávných egyptských a hebrejských časů. Bílá magie je vlastně usměrňování energie v pozitivním smyslu.

Čarodějnice

Čarodějnice je osoba, která má více schopností. Dává rady ke skladbě rituálů, zakládání sabatu (skupiny), vytváření systému, aby vyhovoval osobně Vám. Jako lidovou magii nebo čarodějnictví označujeme tajné provádění magických praktik za konkrétním účelem, např. za účelem uzdravení, získání ochrany před neštěstím, ovlivnění přírodních dějů a pod. Naše talentované čarodějnice jsou připraveny Vám sdělit tajemství vaší budoucnosti a pomoci Vám.

Čištění domů

Duše vás mohou pronásledovat v budovách, domech a na jiných místech. Můžete slyšet podivný hluk, spatřit objekty, které byly přemístěny, foukající vítr (navzdory zavřeným oknům a dveřím), nevysvětlitelné stíny a podobně. Duše mohou potřebovat, aby si ostatní byli vědomi své přítomnosti.

Názor je takový, že duše zde zůstávají, protože mají nedokončené záležitosti. Jasnovidec nebo věštkyně může provádět čištění domu, aby se zbavil nepokojů, které v těchto místech převládají, pomocí různých rituálů. Když je určitý dům vyčištěn, můžete se často cítit nesmírně klidně.

Intuice

Jasnovidec nebo věštkyně někdy pracuje s intuicí. Intuice je vnitřní pocit nebo empatická schopnost dostat se do pozice jiné osoby, abyste pochopili, jak se bude určitá situace v budoucnu vyvíjet. Fungující mimo čas i prostor a spojující nás s vyšším já. Schopnost, která je ale také nezvaný konkurent ega.

Jasnovidec, věštkyně nebo jiná extrémně intuitivní osoba bude cítit, že se něco blíží, a podle toho jednat. Intuice je o kontaktu s vaším vnitřním já. Existují také věštci, kteří pracují výhradně se svou intuicí. Máme jasnovidců, kteří mají silnou intuici, která Vám může pomoci zabránit problémům a situacím a pomohou Vám utvářet svůj život podle vašich představ.

Jasnovidec

Slovo jasnovidec pochází z francouzského slova „clair“ (což je jasné). Jasnovidec je schopen na obrázcích vidět, co se stalo a co se stane.Má vrozenou schopnost, ačkoli někteří jasnovidci si to uvědomí až později v životě. Když jasnovidec vstoupí do stavu rozšířeného vědomí, často cítí, že prostor a čas jsou pryč.

Karty

Nejčastější formou výkladu karet je výklad tarotových karet. Věštění z tarotových karet je velice známé a oblíbené. Věštby nejsou konkrétní a z karet dokáže číst jen zkušený člověk. Vždy je rozhodující pozice a pořadí karet. Oblíbený způsob výkladů tarotových karet je Keltský kříž, kdy tarot odpovídá deset otázek.

Komunikace se zvířaty

Komunikace se zvířaty je situace, kdy věštkyně nebo jasnovidec telepaticky komunikuje se zvířaty. Máme věštce, kteří jsou schopni mluvit se zvířaty.

Krystaly

Orákula provázejí lidstvo už po celá tisíciletí a jednou z mnoha možností je věštění pomocí vzácných kamenů. Jejich různým podobám odpovídá různá léčivá síla a také výjimečná schopnost odpovídat na závažné otázky, které jsou spojeny s naším každodenním životem. Jejich moc a magie se skrývá nejen ve vibracích, ale i ve víře člověka.

Mohou na nás působit pozitivně nejen z psychické, ale i z fyziologické stránky. Když mluvíte s věštcem, který pracuje s krystaly, můžete získat pomoc v dané situaci, ale můžete se cítit šťastnější, lépe spát, mít více energie nebo více lásky v sobě.

Kyvadlo

Možnosti využití kyvadla jsou opravdu široké. Lze ho použít k předpovězení blízké budoucnosti, velmi užitečné je při zdravotní diagnostice, hodí se v případě, že se neumíte rozhodnout, a při troše praxe je dokonce možné. Kyvadlo musí být vyrobeno z přírodních materiálů, jako je křišťál, kost, dřevo nebo kov. Když je kyvadlo použito pro věštění, věštec položí otázku, na které kyvadlo odpoví ano nebo ne. Kyvadlo jenom potvrzuje, co věštci již vědí.

Léčení

Léčitel má schopnost vytvořit rovnováhu v tele i duší. Léčení je často v souladu s věštěním. Vytvoří harmoniu, usnadní relaxace. Existují různé typy léčby. Telemedicína je, když se léčení provádí na dálku, a to i po telefonu.

Médium

Médium může kontaktovat lidi a zvířata, kteří jsou již v posmrtném životě. Médium funguje v obou směrech jako kanál; média mohou sdělit zprávu od zemřelých.

Reiki

Reiki je univerzální léčivá energie. Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki. Člověk se již po I. stupni otevře svými energetickými kanály této energii. Pokud je tato úroveň energie nízká, můžeme být náchylnější ke stresu a nemocem. Když je tato úroveň energie vysoká, jsme mnohem šťastnější a zdravější.

Reiki je forma léčení, ale také metoda hluboké relaxace pro zvýšení sebepoznání a snížení stresu. Reiki může pracovat na různých úrovních, duchovních i mentálních. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života.

Runy

Runy jsou pradávný způsob věštění, využívaný těmi, kdo hledají radu. Jejich historie se datuje do dob germánských a skandinávských kmenů. Slovo "runa" znamená tajemství, šepot, nebo záhada. Runy se mohou vyrábět z mnoha materiálů, ale nejběžnějším jsou kameny nebo polodrahokamy, popsané runovou abecedou. Tyto kameny se pak nazývají "runové kameny". Runy mohou pomoci řešit problémy, se kterými se potýkáme, a ukázat pravděpodobné výsledky možných situací.

Šaman

Samotné slovo "šaman" pochází z jazyka sibiřského kmene Tungusov a znamená "ten, co vidí ve tmě". Šaman je člověk - muž nebo žena - který umí vstoupit do jiných stavů vědomí podle své vůle a cestovat v duchu mezi tímto a jinými světy, aby našel způsob léčení, znalosti, radu pro sebe a pro jiné. Šaman pracuje se silou a energií, žádá o pomoc jiných duchů.

Spiritualita

Spiritualita je citlivost naší mysli vůči duchovním hodnotám, ale také praxe v jejich hledání a uskutečňování. Obecně také můžeme říci, že je to orientace na smysl života a pořádek ve vesmíru. Jasnovidec nebo médium je také spirituální člověk.

Tarot

Tarot je zrcadlem naší duše. Dokáže velmi přesně odhalit, jaké pocity, myšlenky, touhy, přání, anebo podvědomá vnitřní přesvědčení v sobě právě nosíme. V jeho symbolice se skrývá tajemství života. Obsahuje 78 karet, které se rozdělují na malá a velká arkána. Výklad tarotových karet odhaluje a řeší, co se děje především tady a teď. 

Věstec

Věštec je osoba s údajnou schopností předpovídat budoucnost, vykládat sny, nebo vyjevovat lidem boží vůli. Předpovídání budoucnosti na základě magických praktik se označuje jako věštění, konkrétní vyslovená předpověď se nazývá věštba. Věštci hledí do minulosti, současnosti a budoucnosti. Věštci obvykle využívají oborů jako je astrologie, vykládání karet, čtení z ruky, numerologie atd.

Věštění

Mějte na paměti, pokud zavoláte našich věštců nebo jasnovidců, neciťte svou otázku hloupou nebo zbytečnou. Pravděpodobně nejste první, kdo položí tuto otázku. Nebojte se klást otázky, na které potřebujete odpovědět. Život má schopnost náhle změnit směr a může být užitečné mluvit s jedním z našich věštců nebo jasnovidců, aby jste pochopili, co se děje v přítomnosti, co se stalo v minulosti a co má přijít v budoucnosti.

Vytváření vztahů

Většina lidí si myslí, že připojit mohou pouze média. Ve skutečnosti však i vizionáři a věštci jsou schopni vytvářet sítě. Když se věštkyně nebo médium angažuje v komunikaci, znamená to, že sami sebe použijí k přijetí zprávy z jiné dimenze v duchovním světě. Zprávy pocházejí od andělů a dalších pomocníků. Když médium naváže spojení, dostává především zprávy od duší odešlých lidí. 

Výklad snů

Sen je zážitek iluzorních hlasů nebo jiných vjemů vytvářených mozkem během spánku v rámci procesu snění. Sny často ukazují události, které jsou ve skutečnosti nepravděpodobné, a jsou obvykle mimo kontrolu spící osoby. Vycházejí z vnějších i vnitřních podnětů a vzpomínek a představ spícího. Sny mohou být důležitými nástroji ve věštění. Naši poradci Vám pomohou pochopit a analyzovat vaše sny.

Zaklínadla

Zaklínadlo je druh volání nebo příkazy na různé energie k dosažení zvláštního účelu. Zaklínadlo se používá v šamanismu. Pomáhá všem, kteří se rozhodnou žádat proroctví s pomoci různé druhy energie, jako je voda, vzduch, oheň a země. Může být určeno bohům, bohyním nebo jiným pomocníkům. Pokud ve svém životě chcete dosáhnout něčeho konkrétního, naši poradci Vám pomohou vyvolat správné energie.

Ztracené věci

Máme mnoho jasnovidců a věštců, kteří se specializují na hledání ztracených věcí.

 

 
 
Oznámení o volných minutách!
Neplatné mobilní číslo
Neplatný email
 
Klikněte zde a zavolejte!906 55 00 2255 Kč/min
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Náš web používá cookies, aby zajistil lepší uživatelský dojem. Pokud souhlasíte, klikněte na „Souhlasím“ Dále
Akceptujem