Stisknutím tlačítka 1 se spojíte s první dostupnou osobou. Stisknutím tlačítka 2 si můžete poslechnout prezentace. Stisknutím tlačítka 3 si můžete vybrat, s kým chcete mluvit. 70 Kč/min
 
[@template.text.sidewidget]
Známí věštci

Známí věštci

Kdo jsou známí věštci? Známí věštci hráli významnou roli ve většině kultur. Nostredame je nejznámějším z vizionářů


Kdo má v rukou naši budoucnost - Známí věštci a slavné věštkyně
Sibyla nebo Nostradamus - tyto známí věštci jsou v povědomí veřejnosti a jejich předpovědi zná téměř každý. Chceme, aby naše budoucnost byla v bezpečných rukou. Zda si můžeme udržet práci, platit účty a posílat děti na další kurzy a vzdělávání. Dává to všechno smysl, když se svět kolem nás hroutí? Psychika hrála v životě lidí vždy velkou roli: každý na své úrovni, podle toho, zda chce být reprezentativní nebo šťastnou matkou rodiny.

Psychika hrála významnou roli ve většině kultur. Od doby, kdy existuje historiografie, se zaznamenávají proroctví velkých věštců. Kdysi patřili k intelektuální elitě, od egyptských kněží po řecké mágy...Egyptští kněží dokázali vnést hrůzu do srdcí lidí předpovídáním zatmění Slunce, i když ve skutečnosti nešlo o proroctví, ale jen o dobře aplikovanou astronomii. Měli také dar proroctví.

Starověká řecká mytologie je plná děsivých proroctví o dětech bez otců, poražených nepřátelích a lidských obětech, které si bohové žádají. Každá doba měla své velké dobrodince, jejichž jména známe dodnes. Sibyly (řecky sibülla, latinsky sibylla) byly tajemné věštkyně, které díky své jasnozřivosti předpovídaly budoucnost, aniž by se jich někdo ptal; tyto známí věštci obvykle předpovídaly neštěstí, pohromy a katastrofy.

Slavný věštec z 19. století Edgar Cayce o své vizi řekl: "Země se rozpadá. Severní Evropa se v okamžiku změní. Velká část Japonska zmizí v oceánu." V dětství se Edgar zranil při hře s míčem, ztuhla mu páteř a v horečnatém snu si dal návod na vlastní léčbu. Jeho rodiče byli ohromeni, že se řídil jeho pokyny, a díky tomu byl schopen pomáhat ostatním s léčbou, aniž by zanechal stopy po svých zraněních. Po třicítce už pravidelně diktoval léčbu a předpovědi. V bezvědomí začal mluvit nahlas.

Jeho asistent si zapsal jeho slova a on si po probuzení nic nepamatoval. Mezi jeho nejdůležitější předpovědi patřil krach na newyorské burze v roce 1929, datum konce druhé světové války a smrt prezidenta Johna F. Kennedyho. Poskytl také návod, jak číst myšlenky ostatních lidí. Edgar si své sny nepamatoval, k vyvolání předpovědí si pomáhal. Dodnes však existují lidé, kteří věří, že sny jsou cestou k poznání budoucnosti, a to cestou, která je pro všechny lidi schůdná. 

Známí věštci: Nostradamus

Michel de Nostredame je zřejmě nejznámějším z vizionářů budoucnosti. Jeho spisy lze najít téměř v každé knihovně. Byl pohřben v roce 1566 a s ním i jeho díla o tajemství jeho zvláštní moci." Pokud někdo najde můj hrob, otevře ho a hned ho nezavře, bude zasažen nemilosrdnými ranami." O sto třicet let později byl otevřen jeho hrob. Uvnitř hrobky byla kovová deska s vyrytým datem 1700. Nostradamus tedy znal datum znesvěcení jeho hrobu o 130 let dříve. Nostradamus navázal na tradici starořeckých proroků.

Jeho rituály byly velmi podobné těm ve velkém delfském chrámu. Z dýmu vyčetli vize. V Nostradamově době byli věštci považováni za rouhače a škůdce. Ve středověku vykonávali máselníci své povolání v utajení a ve strachu. Katolická církev věštění zakazovala a věštci byli často upalováni na hranici. Za těchto okolností Nostradamus pokračoval ve svém podivném díle.

Jeho zájem o magii, experimenty a předpovědi mohl být pro obyčejného člověka osudný. Nostradamovy vědomosti však byly natolik ceněny, že ho jeho vznešení mecenáši vždy chránili před hněvem inkvizice. Zemřel tedy na lůžku a měl štěstí, že církev příliš nerozhněval. V té době nebylo třeba mnoho, abyste byli obviněni z kacířství.

Zanechal po sobě proroctví o více než 36 000 slovech. Jeho dílo Století obsahuje více než devět set proroctví. Možná se dokonce dožil naplnění některých svých proroctví. Nejznámější z těchto předpovědí se týkala smrti francouzského krále Jindřicha II. Varoval krále, že bude zabit při rytířském turnaji.

Proroctví podrobně popisuje události. Mladý lev a starý lev se setkávají v posvátném boji. Jeden z nich je probodnutý zlatou klecí. Navzdory varování se Jindřich vydává na rytířský turnaj. Střetnou se a protivníkovo kopí probodne královu zlatou hůl. Panovník zemřel o deset minut později. 

Nostradamus napsal své předpovědi ve čtyřech verších. Text byl obtížně čitelný, plný latinských, hebrejských a portugalských slov. Někteří tvrdí, že jeho spisy mají jen málo společného s realitou. Jiní tvrdí, že přesně předpověděl požár Londýna v roce 1666, Francouzskou revoluci a nástup Napoleona a Hitlera k moci.

V devadesátém verši deváté kapitoly čteme: "V roce 1937 se proti církvi postaví satanská moc. Bude to druhý Antikrist. Nostradamus si díky své překvapivé přesnosti předpovědí vydobyl významné místo v dějinách. Jeho nejpřekvapivější předpovědi se týkají osudu světa. 

Měsíc předpovídal konec světa. Příchod krále hrůzy umístil do sedmého měsíce roku tisíc devět set devadesát devět. Máme velké štěstí že jsme to přežili. I dnes existují známí věštci, kteří vidí možnou budoucnost, a otázkou je, zda lze budoucnost změnit. Někdy je třeba být otevřený všem možnostem.

Známí věštci mohou také pomáhat policii při vyšetřování. a ve vysokém procentu případů je úspěšná. Je velmi důležité, abyste věštce předem neinformovali. Někteří lidé však mohou na místě vidět detaily, které by z jiných zdrojů nemohli získat.

 
K DISPOZICI
 

Maruška se narodila s požehnáním, o své znalosti se dělí s každým, kdo ji požádá o...

906 700 500MOJE STRÁNKA
 
blogy
K DISPOZICI
 

Jana se zabývá s astrologií již 20 let, tarotem více jak 10 let. Ve své praxi se...

906 700 500MOJE STRÁNKA
 
blogy
K DISPOZICI
 

Sandra je milá,empatická kartářka, která Vám pomůže nejlépe jak umí. Se Sandrou...

906 700 500MOJE STRÁNKA
 
K DISPOZICI
 

Sofia pomáhá lidem s různými problémy. K výkladu používá cikánské karty, tarot,...

906 700 500MOJE STRÁNKA
 
 

Zajímavé články ke čtení

Věštění z karet

Věštění z karet

Jak funguje věštění z karet? Jak získáme odpovědi při věštění z karet? Odpověď je velmi jednoduchá -...
 
Kariéra

Kariéra

Co znamená slovo kariéra? Kariéra znamená pro různé lidi různé věci. Pro nás slovo kariéra znamená úspěšnou...
 
Nový začátek

Nový začátek

Nový začátek, nové cíle. Nový rok je také nový začátek a je obdobím, kdy se zamýšlíme nad úspěchy uplynulého...
 
Astrologie

Astrologie

Jakou roli hrají v astrologii dny? Astrologie souvisí s planetami i hvězdami. Astrologie týdne si můžete...
 
Nový rok

Nový rok

Nový rok, nové já? Nový rok přináší nová předsevzetí. Zde je několik tipů, jak dodržet novoroční...
 
 
 
 
906 700 500

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Informace shromážděné pomocí souborů cookie mohou zahrnovat, jak často navštěvujete webové stránky a z jaké země je prohlížíte. Dále

_